Djur på gården

Fåren

Våra får är av rasen Leicesterfår.

Det Svenska Leicesterfåret är en mycket trevlig och lätthanterlig ras. Det är ett  snabbväxande, medeltungt kött- och pälsfår. Deras päls är glänsande vit och lockig. De ger fantastiska skinn och av ullen kan ett vackert garn utvinnas.

Under sommarmånaderna går våra får ute och betar gräs och örter, vilket håller landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Under vintern går fåren inne på ströbäddar av halm med fri tillgång till grovfoder. 

Under sommaren går fåren ute och betar gräs och örter.
Fåren bor inne under vintersäsongen.

Vår får- och lammproduktion är ekologiskt certifierad. 
SE-EKO-O4 / Svenskt-jordbruk

Avel

Vi är medlemmar i Svenska fåravelsförbundet och Elitlamm.
Besättningen är fri från Meadi Visna (MV3 status) och fotrötefri.

Vi gårdsmönstrar våra djur och utvalda individer riksbedöms. 

Är du intresserad av att köpa avelsdjur är du varmt välkommen att höra av dig till info@karlebo.farm . För att köpa livdjur av oss krävs att du har ett produktionsplatsnummer (SE-nummer). 

Nötkreaturen (Korna)

Vi har en mindre besättning med kor av raserna Simmental och Hereford.  

Vi har ca 10 kalvningar per år. Under sommaren är alla djuren ute på bete. Kalvarna får följa sin mamma i sex månader och diar samtidigt som de lär sig att äta gräs. 

De flesta av djuren rekryteras in i vår egna besättning eller säljs som livdjur.

 

Vår nötproduktion är ekologiskt- och KRAV-certifierad. SE-EKO-O4 / Svenskt-jordbruk

Grisarna

Hösten -17 flyttade två gyltor av rasen Linderödssvin till gården. 

Linderödssvinet är en gammal svensk lantras som aldrig har utsatts för avel i någon speciell riktning som enhetligt utseende eller maximal produktion.

För att bevara Linderödssvinet som en ofördärvad lantras inom en levande genbank bildades 1992 Föreningen Landtsvinet. Vi är genbanksanslutna.